BEZPEČNOST UŽIVATELSKÝCH IDENTIT

Společnosti obecně využívají celou řadu různých aplikací a systémů s různou vzájemnou závislostí. V takto heterogenním prostředí pak stojí před problémem přehledné evidence a jednotlivých změn uživatelských oprávnění ve svých aplikacích. Příchod nového zaměstnance, nebo naopak ukončení pracovního úvazku stávajícího zaměstnance znamená nelehký úkol v podobě správného nastavení jednotlivých systémů a aplikací.

 

Dalším problémem je zajištění procesního workflow v případě požadavků na změny uživatelských oprávnění, případně zajištění přidělení dočasných oprávnění v případě záskoku na omezenou dobu. Základem řešení může být například portál interních identit, který prostřednictvím technologie ESB (enterprise service bus) umožní integraci jednotlivých firemních systémů.

 

Dalšími články takovéhoto řešení pak mohou být aplikační protokol LDAP s adresářovou službou Active Directory a personální informační systém, z něhož jsou následně čerpána kmenová data o všech uživatelích.

nároky firmy o několika málo zaměstnancích jsou zcela jiné než požadavky nadnárodní korporace čítající tisícovky pracovníků. Ve větších firmách se složitějším IT prostředím a potřebou standardizace souvisejících procesů tak často sahají po robustních a poměrně komplikovaných řešeních od světových výrobců. Problém těchto řešení však spočívá nejen ve vyšší ceně licencí, ale pro firmy s řadou proprietárních aplikací obnáší také potenciálně vysoce náročnou integraci a provázání s těmito proprietárními aplikacemi.

My vám rádi pomůžeme s integrací jakéhokoli řešení a to v návaznosti na vaše konkrétní potřeby.