KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Obrazovky pro sledování zabezpečení

Naše služby dokáží pokrýt komplexitu vašeho podnikání a zabezpečit tak maximální možnou formu ochranu před ztrátou či zcizením dat, neoprávněným zásahům do vaší sítě a další nebezpečné stavy související s provozem vaší firemní sítě. Vždy zohledňujeme kvalitu, komplexnost a konkrétní podobu vaší stávající infrastruktury a dle toho pro vás postavíme řešení šité na míru vašim potřebám.

Stanice kódování

Zabezpečení sítě před externími útoky je důležitou částí bezpečnosti vaší sítě. S rostoucí velikostí firemní sítě rostou i požadavky na bezpečnostní technologie. Pomůžeme vám analyzovat stávající stav A nastavit či doplnit síť o vhodné bezpečnostní prvky. Vždy klademe důraz na to, aby použité technologie splnily účel za kterým jsou implementovány Stejně jako je pravidelná kontrolujeme.

třída

Nejslabším článkem v případě jakékoli bezpečnosti je lidský faktor. U bezpečnosti kybernetické toto pravidlo platí dvojnásob. Více jak 70% případů napadení informačních technologií, je umožněno - byť neúmyslně - právě člověkem.

Vaše zaměstnance proškolíme, ukážeme jim jak si právě takových detailů všímat a co dělat proto, aby toto riziko bylo minimalizováno.

Bezpečnostní kamera

Nedílnou součástí bezpečnosti nejen budov jsou zabezpečovací technologie. Jsme připraveni vám pomoci s návrhem bezpečnosti vašich budov, místností (serverovny, kanceláře apod.) ale také okolí budov a pozemků. Technologie k tomuto určené používáme více než 10 let a jejich spolehlivost je ověřena několika zakázkami.